Aktuellt / Byggandet av hamnkonstruktioner för LNG-terminalfartyget i Ingå inleds

Byggandet av hamnkonstruktioner för LNG-terminalfartyget i Ingå inleds

Projektet framskrider enligt planerna. Målet är att LNG-terminalfartyget tas i drift i december 2022.

LNG-terminalfartyget placeras i Fortums djupvattenhamn i Ingå. Hamnen har en färdig hamn som kompletteras med de nya hamnkonstruktioner som fartyget kräver. Den nuvarande tidtabellen innehåller fortfarande osäkerhetsfaktorer och Gasgrid Finland kommer i fortsättningen att informera månatligen om hur projektet framskrider eller om det sker betydande förändringar.

”Att främja projektet i Ingå har skett i god anda och med beaktande av ärendets betydelse, tillsammans med olika intressentgrupper och myndigheter. Vi anser att en nära dialog med marknadsaktörerna och myndigheterna är av största vikt för att nå det bästa slutresultatet för alla. Projektet har hittills framskridit enligt planerna, vilket jag vill framföra ett uppriktigt tack för redan nu”, säger Olli Sipilä verkställande direktör för Gasgrid Finland.

Terminalfartyget kommer att ha en betydande inverkan på utvecklingen av gasmarknaden i Finland och de baltiska länderna, och i terminalens kommersiella regler kommer man att se till att marknadsparterna behandlas jämlikt och icke-diskriminerande. Gasgrid Finland har diskuterat med ett stort antal marknadsaktörer och de har gett viktiga kommentarer till utarbetandet av terminalbestämmelserna. Gasgrid Finland strävar efter att publicera utkastet till terminalregelverk så snart som möjligt.

Nya hamnkonstruktioner byggs samtidigt i både Finland och Estland. Om hamnkonstruktionerna i Estland färdigställs först, är det möjligt att tillfälligt placera terminalfartyget där under den första vintern tills hamnkonstruktionerna i Ingå färdigställs. Tidtabellen och lägesbilden preciseras månatligen i takt med att byggprojekten framskrider. Gasgrid och Estlands Elering främjar detta inom ramen för det samarbetsavtal som de undertecknat.

 

Det flytande LNG-terminalfartyget Exemplar  

  • Det flytande lagrings- och förgasningsfartyget (FSRU) Exemplar är 291 meter långt och 43 meter brett. Det har en volym på cirka 151 000 kubikmeter vilket motsvarar cirka 68 000 ton LNG, dvs. kondenserad naturgas. Mängden betyder cirka 1 050 GWh energi.
  • FSRU Exemplars förångningskapacitet är 140 GWh per dag och till och med över 40 TWh per år.
  • FSRU Exemplars förångningskapacitet överskrider Finlands årliga efterfrågan på naturgas, som traditionellt har varit cirka 25 TWh per år.
  • FSRU Exemplar betjänar med sin betydande kapacitet gasmarknaden i hela Östersjöområdet via förbindelseledningen Balticconnector.

 

Mer information:
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Esa Hallivuori, direktör för det flytande LNG-terminalprojektet, Gasgrid Finland Oy, +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern