Aktuellt / Hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget och förbindelseröret färdigställdes i Ingå – Exemplar anländer till Finland 25-28 december

Hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget och förbindelseröret färdigställdes i Ingå – Exemplar anländer till Finland 25-28 december

Inom Ingå djuphamnsområde har man under ledning av Gasgrid Finland slutfört byggandet av hamnterminalen för ett flytande LNG-terminalfartyg som innehåller kondenserad naturgas. Arbetena inleddes i augusti 2022 och entreprenaden omfattade bland annat de kaj- och förtöjningsplatser och system som FSRU-fartyget behöver samt byggandet av en gasledning på 2,2 km. Syftet med det LNG-terminalfartygsprojekt som Gasgrid genomför är att trygga tillgången till gas för industrin, energiproduktionen och hushållen samt att trygga Finlands försörjningsberedskap från och med vintern 2023.

LNG-terminalfartygsprojektet tryggar gasförsörjningen i Finland långt in i framtiden och ersätter tidigare gasleveranser från Ryssland till Finland. Det flytande LNG-terminalfartyget Exemplar innehåller omkring 68 000 ton LNG, dvs. kondenserad naturgas. Projektet möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till och med Polen via gasledningen Balticconnector.

”Färdigställandet av hamnkonstruktionerna är en viktig milstolpe för hela projektet med det flytande LNG-terminalfartyget. Allt är nu så klart att Exemplar i december kan ankra säkert i djuphamnen i Ingå och kopplas till Gasgrids gasöverföringsnät. Beräknad ankomsttid är 25-28 december beroende på väderförhållanden. Vi har hela tiden strävat efter att den kondenserade naturgas som finns ombord på LNG-terminalfartyget ska kunna börja användas redan under denna vinter. Förverkligandet av detta mål är nu mycket nära”, säger Olli Sipilä, verkställande direktör för Gasgrid Finland.

Exemplar är 291 meter långt och fästs vid dykdalber som är fästa vid stålpollare. Totalt har 112 stålpollare förankrats i urberget med över 30 meter långa borrpålar. Den strukturella styrkan och draghållfastheten är många gånger större än för konventionell fartygstrafik. Dessutom har från hamnen byggts ett förbindelserör för gas på 2,2 km till Gasgrids gasöverföringsnät.

”Den krävande entreprenaden med hamnkonstruktionerna och förbindelseröret har nu färdigställts. Vi har hållit den planerade och exceptionellt strama tidtabellen. Entreprenaden med hamnkonstruktioner för LNG-terminalfartyget sysselsatte i genomsnitt cirka 100 proffs inom byggande och planering. Arbetet förlöpte i utmärkt samarbete med vårt kompetenta och pålitliga samarbetsnätverk, såsom Boskalis Terramares och Rambollis experter”, säger Esa Hallivuori, direktör för Gasgrid Finlands LNG-terminalprojekt. ”Vi har också aktivt informerat invånarna i närområdet om hur projektet framskrider.”

Mer information:
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Esa Hallivuori, direktör för LNG-terminalprojektet, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern