Ajankohtaista / Gasgrid Finland ja toimitusjohtaja Olli Sipilä mukana suomalaisyritysten vetyklusterissa – tarkoituksena edistää vetytalouden kehittymistä Suomessa

Gasgrid Finland ja toimitusjohtaja Olli Sipilä mukana suomalaisyritysten vetyklusterissa – tarkoituksena edistää vetytalouden kehittymistä Suomessa

Suomalaisyritykset ovat perustaneet kansallisen vetyklusterin, jonka tarkoituksena on edistää vetytalouden kehittymistä Suomessa. Kansallinen vetyklusteri aloittaa toimintansa helmikuussa 2021.

Vetyklusterissa on mukana jo aloitusvaiheessa 30 vetytalouden kehittämisen kannalta merkittävää yritystä. Klusterin ohjausryhmän muodostavat Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilän lisäksi ABB:n, Aurelia Turbinesin, Fortumin, Nesteen, SSAB:n, UPM:n ja Wärtsilän edustajat.

Kansallisen vetyklusterin tavoitteena on vauhdittaa siirtymää vetytalouteen ja kehittää vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä Suomessa. Klusteri muun muassa edistää yhdessä investointeja ja suotuisen toimintaympäristön kehittymistä vetytaloudelle. Klusteri myös avustaa yrityksiä EU-rahoituksen hankinnassa ja suomalaisen vetytalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelman valmistelussa.

Euroopassa vetytalouden rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on nostettu esille keskeisenä ratkaisuna, jonka takia Suomen kannattaa olla aktiivisesti mukana vetytalouden siirtymässä. Vetyklusteri tähtää tiiviiseen yhteistyöhön suomalaisten toimijoiden kanssa, sekä toimii osana kansainvälisiä verkostoja.

”Gasgrid Finland on innoissaan mukana vetyklusterin toiminnassa. Toivottavasti jo nyt yli 30 yrityksen joukko laajenee entisestään. Tehdään yhdessä Suomesta menestystarina hiilineutraalissa maailmassa,” Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä kommentoi.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria