Ajankohtaista / LNG-terminaalialuksen satamarakenteiden sekä maakaasuputken rakennustöistä mahdollisesti meluhaittoja Joddbölen sataman alueelle

LNG-terminaalialuksen satamarakenteiden sekä maakaasuputken rakennustöistä mahdollisesti meluhaittoja Joddbölen sataman alueelle

Fortumin syvävesisataman laituripaikalla 2 sekä laiturilta maakaasun kompressoriasemalle rakennettavan kaasuputken alueilla tehdään melua tuottavia rakennustöitä. Intensiivisin ja aikataulukriittisin rakennusvaihe ja melua aiheuttavat työt ajoittuvat syys-joulukuulle 2022.

Rakennustyöt liittyvät kelluvan LNG-terminaalin (FSRU) satamarakenteiden sekä maakaasuputken rakentamiseen. Mahdollista meluhaittaa tuottavat rakennusvaiheet, kuten porapaalutus satama-alueella, poraukset, louhinta ja räjäytystyöt, aloitetaan aikaisintaan maanantaina 15.8.2022. Maanrakennustyöt putkilinjalla, joka kulkee LNG-terminaalista Inkoon kompressoriasemalle, on jo aloitettu.

Lähtökohtaisesti rakennustyöt eivät aiheuta normaalia maanrakennusta suurempaa ääntä. Kovaäänisin työvaihe liittyy paalutustöihin, joista suurin osa tehdään satama-alueella.

”Elokuu on vielä erinomainen mökkikuukausi ja Inkoossa on paljon mökkiläisiä vielä kuun loppuun. Meluhaittoja minimoidaksemme aloitamme viikonlopputyöt vasta syyskuussa, kun pääasiallinen mökkikausi alkaa olla ohi,” sanoo rakennushankkeen Gasgrid Finlandin projektijohtaja Esa Hallivuori.

Jotta melusta asukkaille mahdollisesti aiheutuva haitta voidaan minimoida, noudatamme töiden tekemisessä tarkkoja työaikoja. Kahden kuukauden ajan porapaalutuksen ollessa käynnissä seuraamme melutasoa melumittareilla.

Maltillista melua aiheuttavia rakennustöitä voidaan tehdä maanantaista sunnuntaihin klo 7–22 pois lukien työvaiheet, jotka toteutetaan seuraavalla aikavälillä:

  • louhinta ma-pe klo 8–18
  • porapaalutus ma-pe klo 7–19
  • porapaalutus ma-su klo 7–21 (viikoilla 34–44)

Poikkeavaa meluhaittaa tuottavat työvaiheet pyritään ajoittamaan arkipäiviin klo 7–18 väliselle ajalle. Räjäytykset suoritetaan arkipäivisin klo 8–16. Juhlapyhäpäivinä ja niiden aattopäivinä, poikkeavaa meluhaittaa tai tärinää aiheuttavia töitä ei tehdä lainkaan.

Mikäli toivotte saavanne tietoa rakennushankkeen etenemisestä ja mahdollista meluhaittaa aiheuttavista rakennusvaiheista, ilmoitattehan siitä sähköpostitse osoitteeseen info@gasgrid.fi. Ajankohtaiset tiedotteet ja yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät täältä.

Järjestämme asukastilaisuuden LNG-terminaalilaivahankkeen etenemisestä torstaina 18.8.2022 klo 18 Wilhemsdahl-talolla Inkoossa (Ola Westmanin puistotie 1). Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Inkoon kuntalaiset ja mökkiläiset.


Yhteyshenkilöt rakentamisen meluvaikutuksiin työmaalla:

Satamarakentamisen projektipäällikkö: Matti Utriainen 044 906 7766 matti.utriainen@ramboll.fi
Maakaasuputken rakennustyön työmaapäällikkö: Janne Volanen, +358 50 458 6897, janne.volanen@neste.com
Satamarakentamisen urakointi: Markku Sollo, +35840 078 4443, markku.sollo@boskalis.com
Maakaasuputken urakointi: Juha Hakulinen, +35840 074 3305, juha.hakulinen@empekkinen.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria