Aktuellt / Gasgrid Finlands vision är att skapa en plattform för ett koldioxidneutralt samhälle

Gasgrid Finlands vision är att skapa en plattform för ett koldioxidneutralt samhälle

Gasgrid Finland, som ansvarar för det finska gasöverföringsnätet och -systemet, har i omfattande samråd med kunder och berörda parter genomfört ett strategiarbete som resulterat i företagets nya vision 2035 och en strategi som sträcker sig till 2023. Baserat på de fyra scenarierna som publicerades tidigare är strategin att säkerställa långsiktig framgång i energiomställningen samt en vision om att erbjuda en plattform för det koldioxidneutrala samhället.

Gasgrid Finlands vision 2035 och strategi publicerades idag 15.10.2020 i Gasgrids webinar, Gasernas framtid, del II: Början på resan.

Företagets vision kan sammanfattas så här: Gaser möjliggör ett koldioxidneutralt samhälle – vi ger den en plattform.

Andelen utsläppsfri el i Finland kommer att vara mycket högre i framtiden än för närvarande. Effektiv integrering av gas-, värme- och kylsystem erbjuder nödvändig flexibilitet och möjligheter att lagra energi. Gasernas mångfald ökar och det skapas nya användningsområden. Gasmarknaden och Gasgrid Finlands överföringsnät och tjänster utgör en mångsidig energiplattform som stöder användningen av olika gaser, försörjningssäkerhet, gasöverföring och flexibiliteten i energisystemet genom sektorsintegration.

Företagets strategi för 2020–2023 har fyra prioriterade områden:

  • Framtidens överföringsplattform: Utveckling av framgångsfaktorer för att genomföra en sektorsintegration av vätgas- och rengasmarknaderna.
  • Kunddriven gasmarknad: Gasgrid Finland är Östersjöregionens ledande företag i främjandet av en konkurrenskraftig och kundorienterad gasmarknad samt i säkerställandet av en tillförlitlig, säker och kostnadseffektiv gasöverföring.
  • Ansvarsfull förändringskraft: Uppbyggnad av inflytande, renommé och partnernätverk samt integration av ansvarsfullhet i organisationens vardag för att åstadkomma en omfattande förändring.
  • En verksamhetsmodell som utvecklas: Bygga en stark grund för en välmående och anpassningsbar organisation som utvecklas samt för verksamhetsmodellen för att genomföra visionen

Vi har en stark tro på att gasindustrin har potential att utvecklas och vi vill aktivt främja marknaden för vätgas och ren gas samt sektorsintegration. Tillsammans med våra kunder och berörda parter strävar vi efter konkreta lösningar som leder oss mot en snabbare energiomställning och ett flexibelt integrerat energi- och råvarusystem”, beskriver Olli Sipilä, VD för Gasgrid Finland.

Gasgrid Finlands uppdragsbeskrivning är att erbjuda sina kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Företaget främjar framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem genom att utveckla sin överföringsplattform, sina tjänster och gasmarknaden på ett kundorienterat sätt. Detta görs utan att äventyra företagets grundläggande uppgifter.

Energiomställningen är en global utmaning som Gasgrid Finland svarar på särskilt genom nära samarbete i Östersjöregionen. Genom föregångarskap i utvecklingen av en flexibel energiplattform kan Finland också öka sin självförsörjning. Dessutom skapar rena gaser nya arbetstillfällen och exportmöjligheter.

Se mer på Gasgrid Finlands webbplats på https://gasgrid.fi/sv/foretaget/vision-uppdrag-strategi

Gasernas framtid, del II: Början på resan -webinaren kan ses i efterhand på https://www.mediaserver.fi/live/gasgrid.

Ytterligare information:

Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tel. +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi.

Anni Sarvaranta, chef, strategi och marknadsutveckling, Gasgrid Finland Ab +358 50 348 2071, anni.sarvaranta@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern