Aktuellt / Borrpålningsarbetena för hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget har slutförts

Borrpålningsarbetena för hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget har slutförts

På hamnområdet i Ingå har man slutfört borrpålningsarbetena för byggandet av en hamnterminal för den flytande LNG-terminal som innehåller kondenserad naturgas. Genom LNG-terminalprojektet, som genomförs på uppdrag av staten under Gasgrids ledning, säkerställs tillgången till gas för industrin, den tunga trafiken och samproduktionen av el och värme också för hushållens behov. 

”Vi har nu slutfört ett kritiskt och krävande byggnadsskede i samband med terminalentreprenaden, dvs. borrpålningsarbetena. Vi tackar särskilt invånarna i närområdena för deras flexibilitet och förståelsefulla inställning”, säger Esa Hallivuori, direktör för Gasgrids LNG-terminalprojekt. ”De krävande byggnadsarbeten vid terminalen, som inleddes i augusti 2022, har framskridit och hållit sig inom den planerade och exceptionellt snäva tidtabellen. Hamnkonstruktionerna ska färdigställas i december innan LNG-terminalfartyget kommer. Därefter ansluts fartyget som innehåller kondenserad naturgas till vårt överföringsnät för gas.” 

För pålning och anläggande av hamnkonstruktioner användes 112 borrpålar av stål som var längre än 30 meter på byggarbetsplatsen vid kajområdet. Byggprojektet vid terminalen sysselsätter i genomsnitt cirka 100 personer, inklusive de experter som arbetar med planeringen. 

Avsikten är att produktionsanvändningen av kondenserad naturgas och distributionen av gas från det 291 meter långa och 43 meter breda LNG-terminalfartyget ska inledas i januari 2023. Projektet med LNG-terminalfartyget, som är av avgörande betydelse med tanke på Finlands försörjningsberedskap, tryggar tillgången på gas långt in i framtiden. 

 

Mer information: 
Esa Hallivuori, direktör för LNG-terminalprojektet, Gasgrid Finland Oy, t. +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Kontaktperson för media:
Virve Wright, Chef, kommunikation, ansvarsfullhet och PR, t. +358 40 552 9219, virve.wright@gasgrid.fi

 

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/
Gasgrid Finland Oy is a Finnish state-owned company and transmission system operator with system responsibility. We offer our customers safe, reliable and cost-efficient transmission of gases. We actively develop our transmission platform, services and the gas market in a customer-oriented manner to promote the carbon-neutral energy and raw material system of the future. Find out more: www.gasgrid.fi/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi testar bara uppmärksamhetsbannern