Ajankohtaista / Gasgrid Finland on käynnistänyt kuulemisen Suomessa sovellettavasta viitehintamenetelmästä 1.4.2020

Gasgrid Finland on käynnistänyt kuulemisen Suomessa sovellettavasta viitehintamenetelmästä 1.4.2020

Avoimen kaasumarkkinan myötä Suomi noudattaa Euroopan komission kaasuasetuksia. Yksi keskeinen asetus on kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskeva verkkosääntö (tariffiverkkosääntö). Tariffiverkkosääntö asettaa velvoitteen järjestää kuuleminen viitehintamenetelmästä (postimerkki, CWD, matriisi), jota käyttäen tariffit määritetään.

Energiavirasto on päättänyt, että Gasgrid Finland järjestää tariffiverkkosäännön artiklan 26 mukaisen kuulemisen. Kuulemisdokumentit löytyvät tästä.

Kuulemisaika on 1.4.-1.6.2020. Ennen kuin tariffit vuodelle 2021 voidaan asettaa, Energiaviraston on hyväksyttävä viitehintamenetelmä seuraavan aikataulun mukaisesti:
Kuuleminen pitää sisällään mm. kuvauksen ehdotetusta viitehintamenetelmästä ja sen avulla laskettujen ohjeellisten viitehintojen (vuosituotteen) vertailun kapasiteetin mukaan painotetun etäisyysperusteisen (CWD) viitehintamenetelmän viitehintoihin, alustavat tiedot TSO:n sallitulle tuotolle vuodelle 2021, siirtokustannusten jakoa koskevan arvion sekä alustavat tiedot hyödykepohjaisista siirtotariffeista ja muista kuin siirtohinnoista.

ACER analysoi kuulemisasiakirjan sisällön reflektoiden tariffiverkkosäännön artiklan 26 vaatimuksia, ja julkaisee analyysinsä viimeistään kaksi kuukautta kuulemisen päättymisen jälkeen. ACERin analyysi sekä vastaanotetut lausunnot huomioiden Energiavirasto tekee lopullisen, perustellun päätöksen Suomessa sovellettavasta viitehintamenetelmästä viimeistään 1.10.2020.

Gasgrid Finland pyytää asianosaisia lähettämään kuulemisasiakirjaa koskevat lausunnot ja huomiot sähköpostitse osoitteisiin commercial@gasgrid.fi ja kirjaamo@energiavirasto.fi 1.6.2020 klo 23.59 mennessä.

Lisätietoja kuulemismateriaalista ja itse prosessista antaa kuulemismateriaalin laatija, Gasgrid Finlandin kaasumarkkina-asiantuntija Mika Myötyri, mika.myotyri@gasgrid.fi p. +358 45 112 4515

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria