Ajankohtaista / Gasgrid Finland on julkaissut yhteiskuntasitoumuksen päästöjen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Gasgrid Finland on julkaissut yhteiskuntasitoumuksen päästöjen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Gasgrid Finland parantaa jatkuvasti Suomen kaasujen siirtojärjestelmän tehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Yhtiö on julkaissut yhteiskuntasitoumuksen metaanipäästöjen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Sitoumuksen tavoite on saavuttaa aktiivisilla operatiivisilla toimilla 20 tonnin metaanisäästö vuosittain vuoden 2025 loppuun mennessä. Metaani on kasvihuonekaasu, jonka lämmityspotentiaali on 28 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. Metaanipäästöjen vuosittainen parannus vastaa 560 CO2-ekvivalenttitonnia.

Yhteiskuntasitoumuksella Gasgrid sitoutuu edistämään kestävää kehitystä konkreettisin teoin.

Sitoumuksen päätavoite linkittyy hiilineutraaliin yhteiskuntaan, jonka saavuttamisen keskeisiä keinoja ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattaminen ja ilmastomyönteisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen. Yhteiskuntasitoumuksen avulla toimeenpannaan myös YK:n globaalia kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa, Agenda 2030:tä.

EU julkaisi lokakuussa uuden metaanistrategian metaanipäästöjen minimoimiseksi. Strategia parantaa metaanipäästöjen mittausta ja raportointia sekä vähentää metaanipäästöjä. Strategiassa esitetään erilaisia toimenpiteitä energia- maatalous- ja jätesektoreille, joissa syntyy suurin osa metaanipäästöistä. Kaasuinfrastruktuurin painopisteenä on kaasuvuotojen entistä parempi havainnointi ja korjaus. Gasgrid on sitoutunut metaanipäästöjen hallintaan ja vähentämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Linkki sitoumukseen: Gasgrid vähentää ja ennaltaehkäisee metaanipäästöjä systemaattisesti

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää.
Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria