Ajankohtaista / Tiedote koskien Balticconnectorin teknisen kapasiteetin julkaisemista

Tiedote koskien Balticconnectorin teknisen kapasiteetin julkaisemista

Gasgrid Finland on julkaissut viikoittain Balticconnectorin tekniset kapasiteetit johtuen Viron kompressoriasemien käyttöönoton viivästymisestä. Puiatun kompressoriaseman käyttöönoton ja tämän johdosta kasvaneen teknisen kapasiteetin myötä Gasgrid ei jatkossa julkaise erillistä tiedotetta koskien tulevan viikon kapasiteetteja.

Ensisijainen tieto Balticconnectorin teknisistä kapasiteeteista löytyvät toistaiseksi GET Balticin UMM-alustan kautta, kunnes myös Paldiskin kompressoriasema on otettu kaupalliseen käyttöön. Tämän jälkeen tarkoitus on julkaista Balticconnectorin tekniset kapasiteetit ENTSOG:n (European Network of Transmission System Operators for Gas) läpinäkyvyysalustan kautta.

Viimeisin Balticconnectorin teknisiä kapasiteetteja koskeva UMM löytyy tästä.

Jatkossa Balticconnectorissa teknisen kapasiteetin osalta noudatetaan GET Balticin UMM-alustan mukaisia määriä. Mikäli markkinalle asetettavan teknisen kapasiteetin määrää joudutaan pienentämään siirtojärjestelmän poikkeamien takia, näistä tiedotetaan markkinaosapuolia erillisellä UMM-viestillä. Poikkeamien vaikutukset päivitetään lisäksi UMM-viestiin, josta ilmenee alustavat kuukausikohtaiset teknisen kapasiteetin määrät 24 kuukaudelle eteenpäin.

Balticconnectorin tekninen kapasiteetti suuntaan EE-FI ajanjaksolla 10.5.-31.5. on 45 600 000 kWh/päivä.
Balticconnectorin tekninen kapasiteetti suuntaan FI-EE ajanjaksolla 10.5.-31.5. on 12 000 000 kWh/päivä.  

Lisätietoja:

Jarno Lonka, käyttöpäällikkö, jarno.lonka@gasgrid.fi
Mika Myötyri, kehityspäällikkö, kaasumarkkinat, mika.myotyri@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria