Ajankohtaista / Suomen ja Baltian kaasun siirtoverkonhaltijat allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan puhtaiden kaasujen kehityksen edistämisestä

Suomen ja Baltian kaasun siirtoverkonhaltijat allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan puhtaiden kaasujen kehityksen edistämisestä

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan siirtoverkonhaltijat – Gasgrid Finland Oy, Elering AS, JSC Conexus Baltic Grid ja AB Amber Grid – ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan vihreiden, eli puhtaiden kaasujen kehityksen edistämisestä.

Puhtaat kaasut, kuten biometaani, synteettinen metaani tai vihreä vety, tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Ne lisäävät uusiutuvien energialähteiden monipuolisuutta ja Euroopan unionin energiajärjestelmän joustavuutta. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaneet siirtoverkonhaltijat tunnistavat puhtaan kaasun tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöalueita, jotka edistävät hiilestä irtautumista ja kestävyyttä sekä huomioivat kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteet ja eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman.

Siirtoverkonhaltijat näkevät, että vuoden 2030 ja sen jälkeisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistä puhtaiden kaasujen tutkimusta, koordinoitua sääntelyä ja tiivistä teknistä yhteistyötä sekä yhteenliitettyjen verkkojen infrastruktuurin turvallisen ja tehokkaan käytön periaatteiden noudattamista.

Siirtoverkonhaltijat aikovat tehdä yhteistyötä löytääkseen mahdollisia ratkaisuja kaasunsiirtoinfrastruktuurin hiilestä irtautumiseen, puhtaiden kaasujen integroimiseksi olemassa olevaan infrastruktuuriin, tarvittaessa uuden infrastruktuurin kehittämiseen, monialaiseen yhdentymiseen, muihin teknisiin prosesseihin sekä pilottihankkeisiin. Yhteinen tutkimus olisi ensimmäinen askel kohti parhaita mahdollisia ratkaisuja hiilestä irtautumiseen.

Yhteiset pyrkimykset luoda periaatteita koordinoidulle sääntelylle – esimerkiksi yhdenmukaistetun alkuperätakuujärjestelmän tai yhdenmukaistettujen teknisten standardien alueilla – hyödyttäisivät koko alueen markkinaosapuolia. Ne vähentäisivät hallinnollista taakkaa ja kannustaisivat puhtaiden kaasujen kehittämistä sekä varmistaisivat samalla turvallisen kaasuntoimituksen kuluttajalle. Siirtoverkonhaltijat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan teknisiä haasteita tai ongelmia, jotka liittyvät vedyn (tai muiden puhtaiden kaasujen) integroimiseen kaasunsiirtoverkkoon, huomioiden myös ongelmat, joita saattaa esiintyä jakeluverkossa tai alueellisilla kaasumarkkinoilla.

Siirtoverkonhaltijat uskovat, että yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittujen pääperiaatteiden noudattaminen johtaa sujuvampaan energiansiirtoon ja alueellisen kaasujärjestelmän tehokkaaseen käyttöön ja kehittämiseen, mikä olisi EU:n ilmastotavoitteiden mukaista ja toisi turvallista, tehokasta ja vähähiilistä energiaa Baltiaan ja Suomeen.

Lisätietoja:

Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria