Ajankohtaista / Valmisteverotus 2022 – biokaasun käyttöilmoitukset siirtoverkonhaltijalle

Valmisteverotus 2022 – biokaasun käyttöilmoitukset siirtoverkonhaltijalle

Uusi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki astui voimaan 1.1.2022. Uusi valmisteverolaki tunnistaa biokaasun ja biokaasulle on säädetty omat käyttö- ja tuotantotavasta sekä kestävyyskriteereistä sekä tuotantoon käytetyistä raaka-ainejakeista riippuvat verotasonsa. Siirtoverkonhaltija on määrätty verovelvolliseksi ja on velvollinen keräämään ja tilittämään kaasun siirtoverkosta käyttöön luovutetuista (siirtoverkon loppukäyttö sekä luovutus jakeluverkkoihin) kaasueristä kulloinkin tehtyjen toimitusjakaumien mukaiset valmisteverot.

Linkeistä aukeaa ohjeistus Siirtoverkonhaltijalle annettavasta biokaasukäyttöä koskevasta ilmoitusmenettelystä markkinarooleittain sekä 17.2.2022 pidetyn Verohallinnon kanssa järjestetyn Valmisteveroinfotilaisuuden materiaalit ja kysymykset sekä vastaukset.

Lisätietoja antaa Kaupallinen tiimimme osoitteessa commercial@gasgrid.fi. Verotusteknisissä asioissa apua voi kysyä Verohallinnolta.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria