Ajankohtaista / Siirto- ja palveluhinnastoa koskeva aineisto sekä päivitetyt kaasumarkkinadokumentaatiot vuodelle 2023 julkaistu

Siirto- ja palveluhinnastoa koskeva aineisto sekä päivitetyt kaasumarkkinadokumentaatiot vuodelle 2023 julkaistu

Gasgrid Finland on julkaissut kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön artiklan 30 mukaiset tiedot tariffikauden 2023 siirto- ja palveluhinnoittelua koskien.

Uusi siirto- ja palveluhinnasto astuu voimaan 1.1.2023 klo 07:00. Asiakirja sisältää tariffien asettamisen kannalta olennaista tietoa muun muassa siirtopalveluiden, tasehallintapalveluiden sekä vähittäismarkkinan keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän maksukomponenteista.

Gasgrid on lisäksi julkaissut version 4.0 kaasunsiirron säännöistä, johon on viety Energiaviraston vahvistamien Tasehallinnan ehtojen, Kaasumarkkinan sääntökäsikirjan sekä Siirtopalvelun ehtojen muutokset. Kaasunsiirron säännöistä on julkaistu suomenkielinen dokumentti sekä epävirallinen englanninkielinen dokumentti. Molemmista on julkaistu sekä puhdas versio että muutosversio.

Samassa yhteydessä Gasgrid julkaisee Energiaviraston vahvistamat Tasehallinnan ehtojen version 3.0, Kaasumarkkinan Sääntökäsikirjan suomen- ja ruotsinkielisen version 2.0 sekä Siirtopalvelun ehtojen version 4.0. Päivitetyt ehto- ja sääntödokumentit astuvat voimaan 1.1.2023 klo 07:00.

Siirto- ja palveluhinnoitteluun liittyvät dokumentit löytyvät Gasgridin verkkosivuilta: siirto- ja palveluhinnasto.

Ajantasainen kaasumarkkinadokumentaatio löytyy Gasgridin verkkoivuilta: lait, säännöt ja suositukset.

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria