Ajankohtaista / Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on julkaissut analyysin Suomen kaasunsiirtotariffirakennetta koskevasta kuulemisasiakirjasta

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on julkaissut analyysin Suomen kaasunsiirtotariffirakennetta koskevasta kuulemisasiakirjasta

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) on julkaissut raporttinsa Gasgrid Finlandin ehdottamasta viitehintamenetelmästä. ACER toteaa kertomuksessaan, että ”Kaiken kaikkiaan suurin osa tariffiverkkosäännön (TAR NC) 26 artiklan 1 kohdan tiedoista on julkaistu asianmukaisesti.” ACER totesi kuitenkin, että ottaen huomioon Suomen erityistilanne ja meneillään oleva FINESTLAT-markkinoiden integraatio, siirtoverkonhaltijoiden välisen kompensaatiomekanismin (ITC-mekanismi) läpinäkyvyyden lisääminen on suotavaa.

ACER suhtautui myönteisesti toimitettujen yksityiskohtien tasoon, jonka avulla virasto pystyi arvioimaan Suomen siirtotariffien erityispiirteet ja ITC-mekanismin vaikutukset. ACER myös totesi, että FINESTLAT-alueeseen tarvittava ITC-mekanismi on kuvattu kuulemisasiakirjassa hyvin. Lisäksi Gasgrid Finland esitteli kuulemisasiakirjassaan useita skenaarioita tarjoamalla teoreettisia tariffeja laskettuna CWD- ja postimerkkiviitehintamenetelmillä sekä ITC-mekanismin kanssa että ilman. Nämä skenaariot antoivat ACER:lle mahdollisuuden arvioida ITC:n kvantitatiiviset vaikutukset.

Syrjimättömyyden varmistamista koskevan vaatimuksen osalta ACER ei yksilöinyt ehdotettuun viitehintamenetelmään liittyvän syrjimistä. Lisäksi ACER katsoi, että hinnoittelun aiheuttama volyymiriski on epätodennäköinen ja FINESTLAT-markkinoiden integraatio suosii rajat ylittävää kauppaa yhteisen tariffialueen sisällä.

Energiaviraston (NRA) on julkaistava viitehintamenetelmää koskeva päätös 1. lokakuuta mennessä ottaen huomioon markkinaosapuolilta ja ACER:ltä saadut lausunnot. Lopulliset tariffit vuodelle 2021 julkaistaan ​​marraskuun loppuun mennessä. Ennen tätä määräaikaa järjestetään erillinen julkinen kuuleminen.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria