Ajankohtaista / Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on julkaissut analyysin Suomen kaasunsiirtotariffirakennetta koskevasta kuulemisasiakirjasta

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on julkaissut analyysin Suomen kaasunsiirtotariffirakennetta koskevasta kuulemisasiakirjasta

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) on julkaissut raporttinsa Gasgrid Finlandin ehdottamasta viitehintamenetelmästä. ACER toteaa kertomuksessaan, että ”Kaiken kaikkiaan suurin osa tariffiverkkosäännön (TAR NC) 26 artiklan 1 kohdan tiedoista on julkaistu asianmukaisesti.” ACER totesi kuitenkin, että ottaen huomioon Suomen erityistilanne ja meneillään oleva FINESTLAT-markkinoiden integraatio, siirtoverkonhaltijoiden välisen kompensaatiomekanismin (ITC-mekanismi) läpinäkyvyyden lisääminen on suotavaa.

ACER suhtautui myönteisesti toimitettujen yksityiskohtien tasoon, jonka avulla virasto pystyi arvioimaan Suomen siirtotariffien erityispiirteet ja ITC-mekanismin vaikutukset. ACER myös totesi, että FINESTLAT-alueeseen tarvittava ITC-mekanismi on kuvattu kuulemisasiakirjassa hyvin. Lisäksi Gasgrid Finland esitteli kuulemisasiakirjassaan useita skenaarioita tarjoamalla teoreettisia tariffeja laskettuna CWD- ja postimerkkiviitehintamenetelmillä sekä ITC-mekanismin kanssa että ilman. Nämä skenaariot antoivat ACER:lle mahdollisuuden arvioida ITC:n kvantitatiiviset vaikutukset.

Syrjimättömyyden varmistamista koskevan vaatimuksen osalta ACER ei yksilöinyt ehdotettuun viitehintamenetelmään liittyvän syrjimistä. Lisäksi ACER katsoi, että hinnoittelun aiheuttama volyymiriski on epätodennäköinen ja FINESTLAT-markkinoiden integraatio suosii rajat ylittävää kauppaa yhteisen tariffialueen sisällä.

Energiaviraston (NRA) on julkaistava viitehintamenetelmää koskeva päätös 1. lokakuuta mennessä ottaen huomioon markkinaosapuolilta ja ACER:ltä saadut lausunnot. Lopulliset tariffit vuodelle 2021 julkaistaan ​​marraskuun loppuun mennessä. Ennen tätä määräaikaa järjestetään erillinen julkinen kuuleminen.

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa