Ajankohtaista / Energiavirasto on vahvistanut päivitetyt tasehallinnan ehdot, joita sovelletaan 1.9.2020 alkaen

Energiavirasto on vahvistanut päivitetyt tasehallinnan ehdot, joita sovelletaan 1.9.2020 alkaen

Energiavirasto on vahvistanut päivitetyt tasehallinnan ehdot, jotka astuvat voimaan 1.9.2020. Keskeisimmät muutokset koskevat tasepoikkeamamaksujen määräytymisperusteita sekä tasehallintatoimenpiteiden kustannusneutraaliuden periaatteita.

Kaasumarkkinan lainsäädännön mukaisesti tasehallintatoimien on oltava kustannusneutraaleja. Gasgrid Finland ei saa ansaita tuottoja tai sille ei saa aiheutua kustannuksia tasehallintaan liittyvistä toimenpiteistä. Siirtoverkonhaltijalle aiheutuu kuluja tasehallintatoimenpiteistä (kuten tasekaasun ostosta), kun taas tasekaasun myynnistä syntyy tuloja. Kustannusneutraaliuden varmistamiseksi ylimääräiset tulot palautetaan markkinalle ja aiheutuneet kustannukset kerätään markkinalta. Tämä tapahtuu neutralointimaksun avulla, jonka Gasgrid määrittää kuukausittain tasehallintatoimenpiteistä syntyneiden kustannusten ja tulojen mukaan.

Tasepoikkeamamaksujen osalta keskeisimmät muutokset koskevat tasekaasun hinnoittelussa sovellettavaa mukautusaskelta. Elokuun loppuun saakka sovelletavissa ehdoissa mukautusaskelia on kaksi: suuri mukautusaskel (3 %) ja pieni mukautusaskel (0,5 %), jotka määräytyvät tasevastaavan shipperin tai traderin tasepositiosta suhteessa kaasujärjestelmän tasepositioon. Tämä ei ole kuitenkaan riittävästi ohjannut toimijoita pysymään taseessa. Lisäksi malli on koettu kompleksiseksi. Näiden tekijöiden vuoksi kahden mukautusaskeleen sijaan syyskuun alusta alkaen sovelletaan vain yhtä mukautusaskelta, joka on suuruudeltaan 10 %.

Tasehallinnan ehdot kokonaisuudessaan löytyvät täältä: https://gasgrid.fi/wp-content/uploads/Tasehallinnan-ehdot-2.0.pdf.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria