Ajankohtaista / Kaasumarkkinauutiset 1

Kaasumarkkinauutiset 1

Hyvä markkinaosapuoli, alla koostettuna kaasumarkkinoiden ajankohtaiset hintoihin ja ehtoihin liittyen.

Tiivistelmä:

  • Tariffivuonna 2021 sovellettavat lopulliset tariffit julkaistaan 30.11.2020 mennessä. Gasgridin palvelujen ehdotetut hinnat (ml. viitehinta = vuosikapasiteettituotteen hinta) esitetään lokakuussa julkaistavassa tariffikuulemismateriaalissa ennen tariffien vahvistamista. Kuuleminen kestää kolme viikkoa.
  • Energiavirasto on vahvistanut päivitetyt tasehallinnan ehdot, ja ne astuivat voiman 1.9. Energiavirasto on lisäksi 2.9.2020 tekemällään päätöksellä vahvistanut uudet liittymisehdot. Energiavirasto vahvistaa Balticconnectorin ehdot vuodelle 2021 vuoden loppuun mennessä.
  • Muistutus: Imatran syöttöpisteen vuosikapasiteetti kaasuvuodelle 1.10.2020-30.9.2021 on tarjolla 30.9.2020 klo 18 saakka

Loppuvuoden tariffiprosessi koskien vuoden 2021 tariffeja

Gasgrid Finland järjesti kuulemisen Suomessa sovellettavasta viitehintamentelmästä 1.4.-1.6.2020. Gasgrid on ehdottanut viitehintamentelmäksi postimerkkimenetelmää, jossa syöttötariffit on asetettu samoiksi alueellisen tariffivyöhykkeen muiden maiden – Viron ja Latvian – kanssa. Gasgrid julkaisi vastaanotettuihin lausuntoihin vastineen 30.6. Heinäkuun lopussa ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) julkaisi vastineensa kuulemisdokumentaatioon (linkki). Energiavirasto tekee perustellun päätöksen Suomessa sovellettavasta viitehintamentelmästä 1.10.2020 mennessä.

Tariffivuonna 2021 sovellettavat lopulliset tariffit julkaistaan 30.11.2020 mennessä. Samanaikaisesti Gasgridin järjestämän viitehintamenetelmäkuulemisen kanssa Energiavirasto järjesti ehdotetuista tariffien kertoimista sekä alennuksista kuulemisen 1.4.-1.6.2020. Taulukossa on esitetty kertoimet, joita on ehdotettu sovellettavan tariffivuonna 2021 (1.1.2021-31.12.2021).

Kapasiteettituote Kerroin
Vuosituote 1,00
Neljännesvuosituote 1,10
Kuukausituote 1,25
Päivätuote 1,50
Päivänsisäinen tuote 1,70

Ennen lopullisten tariffien julkaisemista, Gasgrid julkaisee tariffiverkkosäännön (TAR NC) artiklan 30 mukaiset seikat, jotka täydentävät ja lisäävät läpinäkyvyyttä tariffien määräytymisperusteisiin. Gasgrid tulee järjestämään kokonaisuudesta erillisen kuulemisen lokakuun alkupuolella. Kuulemisen on määrä kestää kolme viikkoa.

Syöttökapasiteetin viitehinnan osalta Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat ovat muodostaneet yhteisen tariffialueen vuoden 2020 alusta alkaen. Yhteisen tariffialueen muodostamiseksi siirtoverkonhaltijat solmivat ITC-sopimuksen (Inter-TSO Compensation), jonka yhteydessä sovittiin syöttökapasiteetin hintatasosta kaikkiin tariffialueen syöttöpisteisiin. Sopimuksen myötä Balticconnectorissa ei ole syöttö- eikä ottotariffia. ITC-sopimuksen periaatteiden mukaisesti syöttökapasiteetin viitehinnan on ehdotettu pysyvän samana tariffivuonna 2021.

Gasgridin palvelujen ehdotetut hinnat (ml. viitehinta = vuosikapasiteettituotteen hinta) esitetään lokakuussa julkaistavassa tariffikuulemismateriaalissa ennen tariffien vahvistamista.

Kaasumarkkinan ehdoista

Energiaviraston vahvistamat päivitetyt tasehallinnan ehdot astuivat voimaan syyskuun alussa. Keskeisimpinä muutoksina olivat neutralointimaksun käyttöönotto sekä tasepoikkeamamaksujen määräytymisperusteet. Päivitetyt ehdot löytyvät täältä: Tasehallinnan ehdot 2.0.

Energiavirasto on 2.9.2020 tekemällään päätöksellä vahvistanut liittymisehdot. Ehtoja sovelletaan siirtoverkonhaltijan ja osapuolen, joka liitetään uudella liittymällä siirtoverkkoon tai jonka liittymään siirtoverkossa tehdään merkittäviä muutoksia, kesken. Ehtoja sovelletaan liittyjän liittyessä maakaasun siirtoverkkoon tai liitettäessä tekniset vaatimukset täyttävät maakaasun varastointikohteet, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset, uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun tuotantolaitokset tai erilliset linjat siirtoverkkoon. Liittymisehdot löytyvät täältä: Liittymisehdot.

Balticconnectorin ehdot on vahvistettu vuodelle 2020. Näin ollen Energiavirasto vahvistaa Balticconnectorin ehdot erikseen vuodelle 2021. Energiavirasto tulee järjestämään kuulemisen ehdoista syksyn aikana hyvissä ajoin ennen ehtojen voimaan astumista.

Muistutus – Imatran syöttöpisteen vuosikapasiteetti kaasuvuodelle 1.10.2020-30.9.2021 tarjolla 30.9.2020 klo 18 saakka

Gasgrid tarjoaa Imatran syöttöpisteessä vuosikapasiteettituotetta kaasuvuosiperusteisesti. Sen vuoksi vuosituotetta on mahdollista varata lokakuun alusta alkavalle kaasuvuodelle (1.10.2020-30.9.2021) syyskuun loppuun saakka. Imatran vuosikapasiteetin varausaikaikkuna sulkeutuu 30.9.2020 klo 18 Suomen aikaa. Mikäli haluat varata Imatran syöttökapasiteettia vuosituotteena, muistathan tehdä kapasiteetivarauksen ennen em. määräaikaa.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle.  Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria