Ajankohtaista / Suomen ja Viron siirtoverkonhaltijat ovat julkaisseet Balticconnector-yhdyspisteen alustavia siirtokapasiteetteja aikajaksolle 10/2020 – 12/2021

Suomen ja Viron siirtoverkonhaltijat ovat julkaisseet Balticconnector-yhdyspisteen alustavia siirtokapasiteetteja aikajaksolle 10/2020 – 12/2021

Gasgrid Finlandin tavoitteena on kasvattaa kaasumarkkinan tehokkuutta ja kaasujen kilpailukykyä julkaisemalla markkinalle tärkeää informaatiota, parantaen siten markkinan ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä. Osana ennakoitavuuden kehittämistä Suomen, Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat ovat yhteistyössä arvioineet tulevia siirtokapasiteetteja alueellisessa siirtojärjestelmässä.

Tarjolle asetettavaan kapasiteettiin vaikuttavat monet verkostojen tekniset tekijät sekä oletukset siitä, kuinka markkina kaupallisesti käyttäytyy. Selvitystyön tuloksena Suomen ja Viron siirtoverkonhaltijat ovat julkaisseet oheiset Balticconnector-yhdyspistettä koskevat alustavat siirtokapasiteetit.

Viron siirtoverkonhaltija Elering julkaisi 7.9.2020 UMM-viestin, jonka mukaan Puiatun kompressoriaseman valmistuminen siirtyy joulukuulle 2020, mikä näkyy yllä olevissa alustavissa siirtokapasiteeteissa.

Viron kompressorikapasiteetin valmistuttua alueellisen järjestelmän rajoittavana tekijänä on Latvian ja Viron siirtoverkkojen välinen osuus ja siten Paldiskin kompressoriaseman valmistuminen ei tule merkittävästi muuttamaan alueellisen järjestelmän siirtokykyä talvikaudella etelästä pohjoiseen. Johtuen siitä, että alueellisen siirtojärjestelmän rajoittava tekijä on Latvian ja Viron välisellä osuudella, voivat yllä kuvatut Balticconnectorin alustavat siirtokapasiteetit vielä muuttua, mikäli markkinaosapuolet hyödyntävät Värskan rajapistettä kaasun toimittamiseksi Viron järjestelmään – tällöin Värskan kautta toimitetut kaasumäärät voidaan siirtää Suomeen.

Lisätietoja:
Janne Grönlund, johtaja, siirtoalusta ja asiakkaat sekä palvelut, puh. +358 400 368 825, janne.gronlund@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tehtävänämme on varmistaa turvallinen, kustannustehokas ja luotettava kaasunsiirto asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti infrastruktuuriamme, palveluitamme ja kaasumarkkinaa edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria