Ajankohtaista / Gasgrid Finland ja Fingrid yhteistyöhön vetytalouden vaikutuksien selvittämiseksi

Gasgrid Finland ja Fingrid yhteistyöhön vetytalouden vaikutuksien selvittämiseksi

llmastonmuutoksen hillintä vaatii nopeita ja suuria päästövähennystoimia, ja puhtaasti tuotettu vety on tunnistettu potentiaaliseksi keinoksi erityisesti muutoin vaikeasti puhdistettaville teollisuuden sektoreille. Suomella on kilpailukykyiset edellytykset puhtaan vedyn tuotantoon, mikä tarkoittaa mahdollisuutta tuottaa vetyä niin omiin tarpeisiin tai jopa vientiin. Sähköverkolla, potentiaalisella vetyverkolla ja energian varastointimahdollisuuksilla on merkittävä rooli Suomen vetytalouden luomisessa.

Gasgridin ja Fingridin yhteistyön tarkoituksena on tutkia vedyn tuotantoon ja kulutukseen liittyviä tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja Suomessa, sekä näiden erilaisten vetytalouden kehityskulkujen asettamia vaatimuksia sähkön ja kaasun kantaverkkoyhtiöille. Yhteistyön aikana selvitetään, miten Suomen sisäinen sekä vedyn viennin mahdollistava vetyverkko vaikuttaisi energiansiirtojärjestelmään kokonaisuutena.

Selvityksellä valmistaudutaan energiasektorin murrokseen ja tuetaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiöiden yhteistyö on myös konkreettinen toimi edistää energiasektoreiden välistä suunnitteluyhteistyötä ja sektori-integraatiota. Gasgrid ja Fingrid haastattelevat toimialaa vetytalouden näkemyksistä kesän ja syksyn 2021 aikana voidakseen kehittää tulevaisuuden energiajärjestelmää asiakas- ja markkinalähtöisesti.

Lisätietoja:

Sara Kärki, yksikön päällikkö, Strateginen analyysi & TKI, Gasgrid Finland Oy, sara.karki@gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Mikko Heikkilä, Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid, mikko.heikkila@fingrid.fi, puh. + 358 40 637 4720

Eveliina Seppälä, Asiantuntija, Fingrid, eveliina.seppala@fingrid.fi, puh. +358 407707598

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria