Ajankohtaista / Asiakastiedote kaasun alkuperätakuista

Asiakastiedote kaasun alkuperätakuista

Valmistelussa olevan sääntelyn myötä Gasgrid Finlandista on tulossa uusiutuvan kaasun alkuperätakuujärjestelmän rekisterinpitäjä. Lakiesitys energian alkuperätakuiksi on eduskunnan käsittelyssä syysistuntokaudella. Alun perin käsittelyn piti olla kevätistuntokaudella niin, että laki olisi tullut voimaan 30.6.2021.

Gasgrid Finland on järjestänyt touko-kesäkuussa kaksi tiedotustilaisuutta alkuperätakuujärjestelmän kehityksestä ja kolmas oli tarkoitus pitää 7.9.2021. Koska lakiesityksen käsittelystä ja muun muassa siirtymäsäännöksistä ei ole vielä tarkempaa kerrottavaa, siirrämme 7.9. pidettäväksi suunnitellun tiedotustilaisuuden ajankohtaa hieman syksymmälle. Ilmoitamme hyvissä ajoin uuden ajankohdan.

Kerromme tässä asiakastiedotteessamme alkuperätakuujärjestelmän ajankohtaisista asioista. Erityisesti haluamme muistuttaa, että Gasgrid Finlandin laatima luonnos alkuperätakuujärjestelmän säännöistä on kommentoitavana 20.8.2021 asti. Sääntöluonnos ja ohjeet kommentointiin löytyvät verkkosivuiltamme.

Lainsäädäntö

HE 87/2021 vp laiksi energian alkuperätakuista annettiin eduskunnalle 12.5.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 18.6.2021, että lakiesityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syysistuntokaudella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ehdotetun lain mukaisten alkuperätakuiden myöntämisen aloitus on viivästynyt. Tämänhetkinen arvio on, että laki voisi tulla voimaan arviolta aikaisintaan lokakuussa. Lakiesityksen jatkokäsittelyssä tarkastellaan myös lakiehdotukseen sisällytettyjä siirtymäsäännöksiä, kuten alkuperätakuiden varmennusvelvollisuuden alkamista.

Luonnos asetukseksi energian alkuperätakuista on tällä hetkellä lausunnoilla, lausuntoaikaa on 1.9.2021 asti. Luonnos löytyy lausuntopalvelusta.

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä on astunut voimaan 30.6.2021. Muutoksen myötä jakeluvelvoite koskee myös biokaasun jakelua 1.1.2022 alkaen. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote ja linkki lainsäädäntöön löytyy täältä.

Alkuperätakuujärjestelmän säännöt

Gasgrid Finlandin laatima luonnos alkuperätakuujärjestelmän säännöistä on kommentoitavana 20.8.2021 asti. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostiin biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi, jonne voi myös lähettää mahdolliset kysymykset. Sääntöluonnos ja ohjeet kommentointiin löytyvät Gasgrid Finlandin verkkosivuilta. Sääntöluonnos löytyy suoraan myös tästä linkistä.

Alkuperätakuurekisteri ja muut asiakirjat sekä ohjeet

Lakiesityksen käsittelyssä syksyllä tarkastellaan myös alkuperätakuurekisterin ylläpitäjien määräaikaa rekisterin käyttöönotolle. Gasgrid Finland tulee ottamaan alkuperätakuurekisterin vaatiman sähköisen järjestelmän käyttöön lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finlandin kanssa. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään pääsee liittymään ja varsinainen alkuperätakuiden käsittely alkaa todennäköisesti loppuvuoden aikana. Nykyisin käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä on tarkoitus ajaa alas, kun biokaasusertifikaateille ei ole enää tarvetta. Biokaasusertifikaateilla voidaan osoittaa kaasun olevan uusiutuvista energialähteistä peräisin ainakin vuoden 2021 loppuun saakka.

Sopimukset, järjestelmän asiakasohjeet, myyntiehdot ja -hinnat, hinnoittelumenetelmät sekä rekisterin käyttökoulutus ovat Gasgrid Finlandilla valmisteilla. Kerromme myös näistä lisää seuraavassa tiedotustilaisuudessa syksyllä.

Kysymykset kaasujen alkuperätakuuseen liittyen pyydämme lähettämään osoitteeseen biokaasusertifikaatti@gasgrid.fi ja tiedotamme järjestelmän kehityksestä myös verkkosivuillamme.

Lisätietoa: Heli Haapea, Palvelupäällikkö, Gasgrid Finland Oy, puh. 040 352 7643, heli.haapea@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiak-kaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalus-taamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria