Ajankohtaista / Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kaasunsiirtoverkonhaltijat aloittavat valmistelut koskien tutkimus- ja kehityshanketta vedyn siirtämisen ja syöttämisen mahdollisuuksista kaasuputkistossa

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kaasunsiirtoverkonhaltijat aloittavat valmistelut koskien tutkimus- ja kehityshanketta vedyn siirtämisen ja syöttämisen mahdollisuuksista kaasuputkistossa

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kaasunsiirtoverkonhaltijat ovat toteuttaneet rajat ylittävän, yhteisen julkisia hankintoja koskeva menettelyn hankesuunnitelman laatimiseksi. Hankesuunnitelma toimii perustana siirtoverkonhaltijoille tutkimus- ja kehityshankkeen toteuttamisessa koskien vedyn sekoittamista metaanin sekaan kaasunsiirtojärjestelmissä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Hankkeessa on tarkoitus selvittää tekniset reunaehdot ja tarvittavat  investoinnit sekoitettaessa mahdollisesti vetyä eri määriä metaanin sekaan tulevaisuudessa.

Kaasunsiirtoverkonhaltijat allekirjoittivat sopimuksen hankesuunnitelman laatimisesta hankinnan voittajan GRTGaz:n tutkimus- ja innovaatiokeskuksen (RICE) kanssa 13. lokakuuta 2021.

Huomioiden EU:n vähähiilisyystavoitteet ja täyttääkseen siirtoverkonhaltijoiden vastuun järjestelmän eheyden ja yhteentoimivuuden takaamisesta markkinoille, kaasunsiirtoverkonhaltijat ovat yhdessä päättäneet toteuttaa koordinoidun tutkimus- ja kehityshankkeen nimeltä ”Viron, Suomen, Latvian ja Liettuan kaasunsiirtojärjestelmien teknisten valmiuksien ja tarvittavien jälkiasennustoimenpiteiden sekä investointien arviointi vedyn syöttämistä ja kuljetusta varten.”

GRTGaz:in tutkimus- ja innovaatiokeskus RICE käyttää hankeen toteutuksessa skenaario-lähestymistapaa, jossa tutkitaan erilaisia potentiaalisia vetypitoisuuksia metaanin seassa. Hankesuunnitelmassa on tunnistettava menetelmä jälkiasennusvaatimusten määrittelemiseksi kullekin skenaariolle ja kullekin kansalliselle järjestelmälle. Lisäksi hankesuunnitelmassa on määriteltävä periaatteet tarvittavien investointien arvioimiseksi jokaista järjestelmää ja vedyn pitoisuusskenaariota kohden.

Siirtoverkonhaltijat vastaavat olemassa olevan infrastruktuurin turvallisesta toiminnasta ja ylläpidosta. Varmistaakseen kaasuverkkojen mukauttamisen metaanin ja vedyn sekoitteita varten, siirtoverkonhaltijoiden on vältettävä vedyn syöttämisen mahdollisia haittavaikutuksia ja vahinkoja, joita voi ilmetä infrastruktuurin käytön aikana. Toimenpiteitä infrastruktuurivaurioiden ja järjestelmän turvallisuusuhkien estämiseksi tullaan ottamaan käyttöön.

Projektisuunnitelman on määrä valmistua joulukuussa 2021.

Lisätietoja: Sara Kärki, yksikön päällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki@gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria