Ajankohtaista / Suomen ja Baltian kaasun siirtoverkonhaltijat pyrkivät laajentamaan alueellista markkinaintegraatiota

Suomen ja Baltian kaasun siirtoverkonhaltijat pyrkivät laajentamaan alueellista markkinaintegraatiota

Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan markkinaosapuolien toiveena on ollut laajentaa nykyinen Viro-Suomi-Latvia-tariffialue kattamaan myös Liettuan. Tämä poistaisi siirron tariffimaksut Liettuan ja Latvian väliseltä Kiemėnain rajapisteeltä.

Jatkaakseen alueellisen markkinan yhdentymistä vuonna 2019 sovitusta tasosta, Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kaasun siirtoverkkoyhtiöt Gasgrid Finland, Conexus Baltic Grid, Elering ja Amber Grid etsivät ratkaisua Liettuan sisällyttämiseen yhteiseen tariffialueeseen. Laajennettu tariffialue loisi paremmat edellytykset markkinatoimijoille toimia koko Suomi-Baltia alueella ja tuottaa kaasun loppukäyttäjille mahdollisimman paljon arvoa. Ehdotettu malli merkitsisi yhdenmukaistettujen tariffien asettamista alueen ulkorajoille, mutta samanaikaisesti vaihtoehtoisten kaasulähteiden syöttöpisteissä voitaisiin kansallisin päätöksin soveltaa tariffialennuksia.

Yhteisen tariffialueen uskotaan tarjoavan paremmat edellytykset vaihtoehtoisten kaasulähteiden käyttämiselle sekä kilpailukykyisille kaasumarkkinoille. Siirtoverkonhaltijoiden etsimän ratkaisun lasketaan tarjoavan nettohyötyjä kaikille alueeseen osallistuville maille.

Siirtoverkkoyhtiöiden asiantuntijaryhmä valmistelee yhtiöiden yhteistä näkemystä neljän maan kansallisille sääntelyviranomaisille alueellisesta syöttömaksusta ja siirtoverkkoyhtiöiden välisestä tulonjakomekanismista (ITC-sopimus). Siirtoverkonhaltijoiden ehdottaman ratkaisun täytäntöönpano edellyttää sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Siirtoverkonhaltijoiden näkemyksen mukaan alueellisen kaasumarkkinaintegraation seuraava vaihe voidaan panna toimeen 1.1.2023 alkaen. Sitä ennen ehdotetusta tariffiratkaisusta tullaan järjestämään julkinen kuuleminen ja lisäksi kaikki asiaankuuluvat kansalliset päätökset tulisi tehdä vastaavien lakien mukaisesti jokaisessa neljässä maassa.

Alueellisen kaasumarkkinaintegraation nykyinen vaihe, joka tunnetaan nimellä FinEstLat-tariffialue, otettiin käyttöön 1.1.2020. Yhteisen tariffialueen lisäksi Viron ja Latvian siirtoverkonhaltijat sopivat yhteisen tasealueen muodostamisesta.

Lisätietoja: Janne Grönlund, johtaja, Siirtoalusta, janne.gronlund@gasgrid.fi 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Testaamme vikabanneria