Ajankohtaista / Kuuleminen: Alkuperätakuupalvelun ehdot ja maksujen määrittämisen menetelmät

Kuuleminen: Alkuperätakuupalvelun ehdot ja maksujen määrittämisen menetelmät

Gasgrid Finland Oy on ehdottanut ex domain -peruutuksista johtuvia tarkennuksia alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmiin sekä palveluehtoihin ja toimittanut ne Energiaviraston vahvistettavaksi. Kaasun ja vedyn alkuperätakuille ei ole toistaiseksi olemassa kansainvälistä EU- ja ETA-alueen laajuista sähköistä siirtoalustaa, minkä vuoksi alkuperätakuita voi olla tarpeen siirtää kansainvälisesti ex domain -peruutusten avulla. Vastaavalle järjestelylle voi olla poikkeustapauksissa tarvetta myös jatkossa.

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmistä 23.12.2022 saakka. Ehdot ja hinnoittelumenetelmä löytyvät Energiaviraston verkkosivuilta.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria