Ajankohtaista / Kaasun käyttö laskenut viime viikosta laskeneiden sähkönhintojen ja lauhtuneen sään johdosta  – vallitsevassa markkinatilanteessa Gasgrid painottaa edelleen taseessa pysymisen tärkeyttä

Kaasun käyttö laskenut viime viikosta laskeneiden sähkönhintojen ja lauhtuneen sään johdosta  – vallitsevassa markkinatilanteessa Gasgrid painottaa edelleen taseessa pysymisen tärkeyttä

Viime viikolla koettiin tämän talven toistaiseksi kylmimmät pakkaslukemat, kun lämpötila saavutti Etelä-Suomessakin -20 pakkasasteen rajan. Kaasun käyttö ylitti viime viikolla 55 GWh/päivä rajan, mikä on suurempi kuin Balticconnectorin kapasiteetti Virosta Suomen suuntaan. Haminan LNG-terminaalista syötetyt kaasumäärät sekä Gasgridin ennakoiva operatiivinen toiminta takasivat sen, että Suomen kaasujärjestelmä oli, ja on tälläkin hetkellä, hyvin tasapainossa. Gasgrid kiittää markkinaosapuolia hyvästä tasehallinnasta kylmimpien talvipäivien aikana.

Lauhtuneen sään ja laskeneiden sähkönhintojen johdosta kaasun käyttö on laskenut viikonlopun aikana tasolle 27-35 GWh/päivä. Nykyisessä markkinatilanteessa kaasun käyttömäärät voivat päivätasolla tai jopa päivänsisäisestikin vaihdella voimakkaasti niin alas- kuin ylöspäin. Tämän johdosta Gasgrid painottaa edelleen taseessa pysymisen tärkeyttä. Kaasumarkkinatietoa löydät Gasgridin verkkosivuilta gasgrid.fi/kaasumarkkinat/markkinatieto sekä ENTSOG:n läpinäkyvyysalustalta transparency.entsog.eu/#/map.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria