Ajankohtaista / Energiavirasto on käynnistänyt kuulemisen Floating LNG Terminal Finland Oy:n hakemuksesta muuttaa vahvistettuja ehtoja

Energiavirasto on käynnistänyt kuulemisen Floating LNG Terminal Finland Oy:n hakemuksesta muuttaa vahvistettuja ehtoja

Energiavirasto järjestää kuulemisen Floating LNG Terminal Finland Oy:n hakemuksesta 14.3.2023 muuttaa vahvistettuja ehtoja. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 30.3.2023.

Vahvistuspäätöksen muuttamishakemuksen perusteina esitetään muun muassa seuraavaa. Olosuhteet Energiaviraston antaman Käyttöehtoja koskevan vahvistuspäätöksen jälkeen ovat  kiistatta muuttuneet olennaisesti. Ennustettavuus kaasun kysynnän, hinnan ja saatavuuden osalta on lisääntynyt siinä määrin, että Käyttöehdot eivät enää vastaa  markkinoiden kysyntää siten kuin Käyttöehtoja vahvistettaessa ajateltiin. Muuttuneiden olosuhteiden myötä on käynyt selväksi, että reloading-palvelun tarjoaminen parantaisi merkittävästi LNG-terminaalilaivan käyttöastetta lisäten näin sen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Markkinatoimijoilta saadun palautteen mukaan reloading-palvelun pois jättäminen rajaisi pois useampia LNG-terminaalilaivan käyttäjiä, mikä toisaalta vähentäisi merkittävästi LNG-terminaalilaivan potentiaalista käyttöä.

FLTF esittää, että muutokset Käyttöehtoihin tulisivat voimaan 1.10.2023 alkaen ja vahvistuspäätös olisi voimassa vuoden 2023 kaasuvuoden loppuun eli 1.10.2024 asti.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 30.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 579/050304/2023.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Tiina Karppinen (tiina.karppinen@energiavirasto.fi ) ja juristi Buket Hertti (buket.hertti@energiavirasto.fi )

Energiaviraston tiedote ja liitetiedot: Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n hakemuksesta muuttaa vahvistettuja ehtoja | Energiavirasto

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Testaamme vikabanneria