Ajankohtaista / Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi valmistui

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi valmistui

Gasgrid Finland Oy toteutti sidosryhmiensä kanssa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin lokakuussa 2020. Sidosryhmät vastasivat kyselyyn vastuullisuuden teemoista, jotka Gasgrid oli alustavasti tunnistanut toimintansa ja toimialan näkökulmasta tärkeiksi.

Kyselyn osallistujia pyydettiin vastaamaan moniin kysymyksiin sanallisesti, jolloin saimme arvokkaita näkemyksiä vastuullisuustyömme kehittämiseen. Sisällytimme analyysiin myös mediasisältöjä sekä vastauksia yhtiön aiemmin tekemiin kyselyihin mm. strategiatyöhön liittyen.

Sidosryhmät asettivat vastuullisuusteemat tärkeysjärjestykseen, jonka jälkeen Gasgridin johtoryhmä arvioi työpajassaan teemojen tärkeyttä suhteessa yrityksen liiketoimintaan. Tärkeät teemat oli hyvin tunnistettu kyselyä laadittaessa, mutta kyselyn vastausten perusteella johtoryhmä lisäsi vielä teeman ”tasapuolinen kohtelu markkinoilla”.

Tärkeimmiksi tekijöiksi sidosryhmät tunnistivat kaasun toimitusvarmuuden, henkilöstön ammattitaidon, valmiuden poikkeustilanteisiin sekä turvallisuuden koko toimitusketjussa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Hyödynnämme olennaisuusanalyysin tuloksia Gasgridin ensimmäisen vastuullisuusraportin laadinnassa sekä ensi vuonna jatkokehitettävässä vastuullisuusohjelmassa.

Liite: Gasgrid Finlandin vastuullisuusteemojen olennaisuus

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria