Ajankohtaista / Gasgridin Sara Kärki valittu European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmän puheenjohtajaksi

Gasgridin Sara Kärki valittu European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmän puheenjohtajaksi

Euroopan laajuisen vetyverkon ja -markkinan kehittämistä edistävän European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmän puheenjohtajiksi on valittu Gasgrid Finland Oy:n yksikönpäällikkö Sara Kärki yhdessä espanjalaisen kaasun siirtoverkkoyhtiö Enagásin edustajan Maria Sicilian kanssa.

European Hydrogen Backbone -ryhmä tavoittelee Euroopan hiilineutraalisuuden kiihdyttämistä, missä vetyinfrastruktuurilla on merkittävä rooli kilpaillun, likvidin ja Euroopan laajuisen vähähiilisen vetymarkkinan muodostamisessa. Työtä tehdään yhteistyössä Euroopan maiden ja lähiympäristön kanssa. Ryhmässä on 31 eurooppalaista kaasuinfrastruktuurin toimijaa.

EHB-ryhmä on visioinut viisi vedyn tuonti- ja siirtokäytävää tasapainottamaan alueellisia eroja vedyn kysynnässä ja tarjonnassa sekä varmistamaan edullisen vedyn saatavuuden vuoteen 2030 mennessä.

“Vetyteknologian kehittäminen on avainasemassa eurooppalaisen energiatuotannon monipuolistamisessa ja huoltovarmuudessa. European Hydgrogen Backbone -ryhmä on osoittanut, että tulevaisuuteen katsovalla laaja-alaisella yhteistyöllä energia-alan muutoksiin voidaan vaikuttaa. Pidän kunniatehtävänä saada osallistua ryhmän toimintaan yhdessä kaikkien eri osapuolien kanssa”, kertoo yksikönpäällikkö Sara Kärki Gasgrid Finland Oy:stä.

EHB-työn lisäksi Gasgrid on aktiivinen toimija EHB-visiota edistävissä kansainvälisissä kehityshankkeissa. Hankkeiden tavoitteena on koko Itämeren alueen vetyinfrastruktuurin kehittäminen. Hankkeiden myötä Gasgrid vahvistaa myös Suomen energiatulevaisuuden edelläkävijyyttä ja houkuttelevuutta etenkin teollisten investointien kohteena. Hankkeet tukevat REPowerEU-suunnitelman tavoitetta, jonka mukaan EU:ssa tuotetaan 10 miljoonaa tonnia uusiutuvaa vetyä vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää hankkeista:

EHB:n tiedote 

Lisätietoja:

Sara Kärki, yksikönpäällikkö, strateginen analyysi & TKI, +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

The European Hydrogen Backbone (EHB) initiative | EHB European Hydrogen Backbone

 

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Testaamme vikabanneria