Kehityshankkeet

Suomella mahdollisuuksia vedyntuotannon kärkimaaksi

Gasgrid Finland on toteuttanut selvityksen vetytalouden ja vetymarkkinoiden kehityspotentiaalista. Analyysi osoittaa Suomella olevan merkittävä potentiaali tulevaisuuden vetytaloudessa niin vedyn tuottajana

Testaamme vikabanneria